29 lipca 2002 - inauguracja STUPY!

Dziennik budowy:

28.07.2002 - przekaz mocy Korlo Demczog; wyklad lamy Ole.

27.07.2002 - przekaz mocy Mapy; wyklad Karola Ślęczka

26.07.2002 - pudża; zainstalowanie Drzewa Życia w stupie; zamontowanie metalowego elementu niszy w której stoi posąg; wstawienie do stupy posągu Buddy; założenie pierścieni z koroną, symbolami księżyca, słońca i umysłu.

25.07.2002 - pudża; wypełnianie 3 skarbca; położenie '15' (granitowa pumba) i '16' warstwy; szycie.

24.07.2002 - pudża - wypełnianie pumb; wypełnianie 1 i 2 skarbca stupy; położenie '13' i '14' warstwy; praca z tsa-tsa'mi; szycie.

wcześniejsze wydarzenia