Podsumowanie spotkania w Kucharach 2-3 marca 2002

Spotkania w Kucharach, wbrew wcześniejszym postanowieniom organizatorów, nie udało się protokołować. Poniższe jest więc ogólną próbą uchwycenia spraw najważniejszych.
Celem spotkania było po pierwsze przedstawienie informacji o przygotowaniach budowy nowej Stupy, po drugie stworzenie ram dalszej pracy przy zaangażowaniu całej polskiej Sangi. Jako dodatkowy, choć równie ważny element, pojawiła się prezentacja przygotowań do 25-lecia Buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce.
Po szybkim przejrzeniu listy uczestników, okazuje się, że w spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób z 18 ośrodków z Polski. To więcej niż optymistycznie zakładaliśmy przed spotkaniem.

SOBOTA
Po krótkiej prezentacji celów i założeń spotkania, Misiek przedstawił najważniejsze etapy pracy nad Stupą oraz prace które powinny zostać wykonane w tym roku w Kucharach. Jako termin jej inicjacji zakładamy na razie termin letniego kursu Olego w Kucharach - 17-20 sierpnia. Istnieje jednak możliwość, względu na napięte plany Lamy Tseczu - że kurs będzie musiał odbyć się w lecie w innym terminie. W takim przypadku, mielibyśmy dwa kursy w Kucharach w tym roku.
Flamenco zaprezentował najważniejsze dane finansowe. Zgodnie z dzisiejszą wiedzą, koszt wybudowania Stupy wynosi około 250.000,00 złotych. Do chwili obecnej udało się zebrać około 70.000,00 złotych. Zebrać musimy różnicę.
Kuchary pokazały świeżo przywiezione kalendarze - bardzo praktyczne bo zaczynające się od lutego - kupujesz kalendarz teraz - starczy ci jeszcze na 11 miesięcy, ze zdjęciami Olego, Karmapy, Lamy Tsechu, oraz kartki pocztowe z wyciętą Stupą - trudno to opisać a i tak wszyscy widzieli, które zostaną rozesłane do buddystów z Kucharskiej listy adresowej wraz z wydrukowanym poleceniem przelewu.
W głównej części spotkania został zaprezentowany pomysł w jaki sposób zorganizować i podzielić się pracą. Zaproponowana przez nas struktura nie wzbudziła reakcji dramatycznych. Na tym etapie jest bardzo elastyczna. W miarę potrzeb można tworzyć podgrupy, podzespoły...

 1. Cały projekt nadzorowany będzie przez Miśka, który zajmie sie wszelkimi elementami budowy Stupy, oraz pracami na terenie Kuchar. Prace te stanowić będą oczywiście trzon całego projektu. Ponadto Misiek jest osobą nadzorującą i koordynującą cały projekt. Przez niego przepływają wszystkie najważniejsze informacje dotyczące projektu i to on podejmuje decyzje w najistotniejszych sprawach.

 2. Powołane zostały grupy, których celem będzie wsparcie pracy Miśka i tak:

  1. grupa finansowa, której koordynatorami zostali Michal Bobrowski i Danusia Błażejczyk z Gdańska. Grupa ta zajmować się będzie organizacją zbiórki pieniędzy na budowę Stupy, na wszelkie możliwe i prawnie dopuszczalne sposoby.
  2. grupa skarbca - zajmować się będzie przygotowaniem rzeczy, które wypełnią skarbce Stupy. Ideą jest, aby wszystkie ośrodki w Polsce były zaangażowane w przygotowywanie tsa tsa, mantr i zbieraniem kosztowności do skarbca.
  3. grupa marketingowa - zajmować się będzie promocją przedsięwzięcia w naszej sandze oraz sangach zagranicznych, oraz obsługą przepływu informacji i koordynacją prac poszczególnych grup. Koordynatorem tej grupy będzie dla działań w naszej sandze - Marcin Mendrek Mędrzecki, dla działań zagranicznych Michał Siwek.
  4. grupa medialna - zajmować się będzie opracowywaniem materiałów prezentowanych lub kierowanych do mediów, jak również opracuje logo, hasła i oprawę medialną wydarzenia. Wszelkie działania medialne będą merytorycznie uzgadniane z grupą przygotowującą obchody 25 lecia Buddyzmu Diamentowej Drogi (t25) oraz grupą odpowiedzialną za wizerunek związku w mediach - Rafałem Olechem i Markiem Rosińskim. Koordynatorem grupy medialnej jest Piotr Gromół z Wrocławia.

 3. W każdym ośrodku jedna osoba odpowiedzialna będzie za wszystkie sprawy związane z budową Stupy. Lista tych osób zostanie stworzona przez grupę marketingową
Michał Siwek zaprezentował kilkuminutowy film o pracach związanych z powstawaniem Europa Center w Niemczech. Kilka minut prawdziwej inspiracji.
Po kolacji odbył się wykład Karola, a po wykładzie wszyscy poszli spać (jak zwykle).


NIEDZIELA
Po śniadaniu poszczególne grupy przygotowywały strategię oraz listę działań i spraw do załatwienia. Następnie koordynatorzy krótko przedstawili wyniki tych prac:

 1. Grupa finansowa - Opracowała wstępny plan, jak zgromadzić niezbędne fundusze i przygotuje szczegółowe projekty przedsięwzięć, a następnie weźmie udział w ich realizacji.

 2. Grupa marketingowa - zadaniem grupy będzie; (i) utrzymanie komunikacji w sandze - stworzenie bazy danych ludzi, zasobów i możliwości, informowanie na bieżąco o tym co się dzieje, (ii) komunikacja z zagranicznymi sangami - informacje w zagranicznych serwisach, artykuły w zagranicznych pismach buddyjskich, stworzenie komputerowych prezentacji dla podróżujących nauczycieli, (iii) dotarcie do buddystów luźniej związanych z sangą - żyjący, niepraktykujący. (iv) w porozumieniu z grupą medialną związku przygotowanie materiałów dla prasy, radia itd. a może nawet, hohoho!!!, zrobienie krótkiego filmu o przygotowaniach do budowy Stupy, i dłuższego o inicjacji Stupy i kursie w Kucharach.

 3. Grupa budowlana nic nie wymyśliła bo nie dotarły plany architektoniczne. Udało się ustalić parę szczegółów i zapewnić kilku fachowców do prac w gorącym okresie letnim.
 4. Grupa Skarbca zbada warunki produkcji materiałów do skarbca, formy tsa-tsa oraz mantry zostaną przekazane ośrodkom na wykładzie Olego w Warszawie, wraz z instrukcją jak z nimi postępować. Skoordynuje również gromadzenie kosztowności.

 5. Grupa Media - szuka pomysłów na logo Kuchar, Stupy Cudów 2002, logo 25-lecia buddyzmu, haseł rozwijających 25lecia buddyzmu DD, nośników przekazu treści buddyjskich (zapałki, kalendarzyki, naklejki) - pomysły zostaną zebrane i przedstawione podczas wykładu Olego w marcu w Warszawie.
Około południa swoją prezentację rozpoczęła grupa przygotowująca tydzień obchodów 25-lecia Buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce. Zgodnie z ustaleniami - nikt się już niczemu nie dziwi - tydzień obchodów trwać będzie 10 dni a obchody 25 lecia Buddyzmu Diamentowej Drogi odbędą się w 26 rocznicę jego pojawienia się w Polsce. Impreza odbywać się będzie w Warszawie, najprawdopodobniej w Zamku Ujazdowskim. Odbędą się wystawy, koncerty, wykłady nauczycieli, skoki bungee i inne atrakcje. O szczegółach opowiadał Marek Rosiński.
Grupa T25 zaprosiła zebranych do burzy mózgów w sprawie wystawy w Zamku Ujazdowskim w Warszawie oraz logo i hasła obchodów.
Zebranie zakończyło się krótką prezentacją nowych pomysłów.

Jesteśmy pod wrażeniem spotkania. Można nieśmiało powiedzieć, że w 26 letniej historii naszej szkoły jest to wydarzenie bez precedensu. Praca przy przygotowywaniu wizyty Karmapy w Polsce w 2000 roku dała nam przedsmak tego jak wiele może się jeszcze wydarzyć.
Nie chodzi tylko o to, że ni z tego ni z owego 100 osób poświęciło weekend na przyjazd do Kuchar, w sprawie z której trudno by oczekiwać jakiejkolwiek osobistej korzyści. Spotkania odbyły się bez bicia piany i marnowania czasu. Pojawiło się mnóstwo pomysłów, możliwości, ludzi, którzy się za to wezmą.
Coś jest w tych wszystkich historiach Olego o działaniu z pozycji nadmiaru...

Organizatorzy